yes
hello

TRENDY.
FRESH.

TYPE OF
SHOPPING.

THEO@FB

@YelloZoneVN

THEO@IG

@YelloZoneVN

nhiều
SHOPS
ở

#YelloZONE

xem bên dưới =]

SHOPS ơi.

giờ

mỗi ngày:

09:00 – 18:00

liên lạc

số điện thoại:
+84 122 662 6906

Email:
support@yello.vn

địa chỉ

YELLO

Số 28, Hẻm 391 Trần Hưng Đạo
Phường Cầu Kho
Quận1
Hồ Chí Minh
Vietnam

tìm chỗ

YELLO

Hẻm 391 TK 39/28 Trần Hưng Đạo
Cầu Kho, Quận 1
Hồ Chí Minh, Vietnam 700000
DT: +84 122 662 6906

liên hệ

#YELLOVN

MADE WITH LOVE.

#YELLOWORLD

BRINGING LOVE TO THE WORLD.

Tìm kiếm chổ bán để thuê?